کیست که به خدا «قرض الحسنه‌ای» دهد، (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند،) تا آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است (که روزی بندگان را) محدود یا گسترده می‌سازد؛ (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی‌شود). و به سوی او باز می‌گردید (و پاداش خود را خواهید گرفت). البقرة 245

مصاحبه
  « کی داده و کی گرفته» یک مثل غیر مستعمل ایرانی است ؟!
    محمدباقرمقدسی، مدیرعامل ستاد دیه البرز با اشاره به سابقه این نهاد
  مردمی در استان گفت: ستاد دیه البرز که از نیمه اول سال 1390 و با همت نیکوکاران فعالیت رسمی خود را آغاز کرده، به لطف الهی تا به امروز با همراهی مسئولین دلسوز... ادامه...


مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده دیه و حوادث
1- کپی کارت ملی مددجو پشت و روی کارت و اصل آن
2- کپی شناسنامه مددجو (3 صفحه اول) و اصل آن
3- استشهادیه محل سکونت با مهر مسجد محل مددجو
4- اجاره نامه ( در صورت مستاجر بودن مددجو)
5- کارت یا سند خودوری مددجو ( حوادث رانندگی)
6- گواهی نامه رانندگی مددجو ( حوادث رانندگی و در صورت دارا بودن)
7- بیمه نامه خودروی مددجو( حوادث رانندگی و در صورت دارا بودن)
8-  بیمه نامه کارگاهی مددجو (حوادث کارگاهی و در صورت دارا بودن)
 
------------------------------------------------------------
مدارک فوق توسط مددجو یا نماینده وی ، حضوری به نشانی :
کرج، بلوار دانش اموز ساختمان الوند، طبقه3- ستاد دیه استان البرز
ارائه نماید.
تماس: از ساعت 8و30 صبح الی 14و30
026-32740736